ไม้สักเก่าหรือไม้สักใหม่

ใช้ไม้สักเก่าหรือไม้สักใหม่

ไม้สัก เก่า หมายถึง เก็บไว้นาน จน เก่า ยังไม่ได้ใช้ กับ ใช้แล้ว เอามาใช้ซ้ำ

ไม้สักใหม่ หมายถึง ไม้สักอายุน้อย ต้นมีขนาดเล็ก กับ ไม้สักขนาดเหมาะสมไม่ผ่านการใช้งาน

เรื่องไม้ ต้อง คุยกันให้เข้าใจครับเพราะมีคนเจข้าใจผิดเองก็มี ถูกหลอกก็เยอะ

ขอให้ทุกคนโชคดี ครับ